* Support lernu!
lernu is able to operate thanks to your support.

Log in

Remember me

THE DICTIONARY VORTARO*

To open the dictionary, click on the button above. You can find explanations on how to use the dictionary under "Help pages".

>“La Vortaro”Pilger: “BER”Bick: “Esperanto-dansk”>

Help: * ?


Comments

It would be great if you'd like to add a grade and comment, it helps us improve the course.

Username Grade (*) Comment
1erikman3Tio estas bone pro komencantoj, kiel mi ;)
2quebecois4
3santo4נהניתי מהקורס. הערותי: 1. מי שלא יודע כלל אספרנטו ונניח שלא יודע שפות זרות פרט לאנגלית, חייב לבדוק במילון כל מילה שהוא קורא ולא, לא יוכל להבין במה מדובר. 2. ההזדקקות המתמדת למילון פוגעת ברצף הלימוד ומסרבלת אותו.דרושים הסברים בשפת הלומד. 3ה. גם אני, שדובר איטלקית וצרפתית, נאלצתי להיעזר רבות במילון. 4. במילון האנגלי וגם בעברי יש "באגים" רבים (שיבושי תרגום וחוסרים ןשחשוב וכדאי לתקן ולהשלים. 5. חסרה לי היכולת לעבור בסוף כל שיעור, במרוכז, על כל המילים שנלמדו בו ותרגומן לעברית או אנגלית. 6. כל הכבוד למי שטרח ועמל וחיבר את מערך השיעורים. אני מקווה שהמערך ישמש אנשים רבים.
4Kia-oko5Tio estas tre bone pro mi. Mi estas komencanto de esperanto.
5maelto5Finfine mi trovas bonegan manieron por parole pratiki esperanton. Ekde longe mi partoprenas renkontriĝojn, kongresojn, esperanto grupojn, ktp., sed malmulte da fojoj mi povas krarigi ĉu mia prononcado estas korekta. Mi salutas vin. Maelto
6jamesmenezes5um erro em uma das respostas do curso. Claramente é dito "tion", mas a correção pede que se escreva "kion", em uma das lições finais. Favor averiguar!
7Sabino5Nur mi pensas ke kiam oni devas tajpi frazon la komputilo ne ĉiam scias kontroli bone frazoj korektaj, sed eble tio ne havos facilan solvon.
8sa-ha-ra5Dankon!! tre bona!! :-) malfeliĉe ĝi ne estas ekzerko en francio...
9Verdstelo4 Mi estas komecanto multa helpis min al perfektigis mian Esperanton. mi multe ŝatis tion kurson. mia nto estas 4=bona
10Jokull5Saluton ĉiun! Tio kurso estis tre bona al mi, kial mi estas komencanto.
11m.savignat-belhote5Mi ne povas auskulti "Mi estas komencanto". Mia komputilo havas MAC OS X. Mi supozas ke tio estas la kialo. Mi provas la metodon por mia juna komencantino.
12tlrj5 Koran dankon al ĉiuj por la oportuna okazo, kiu estis al mi donita por tio. Mi ŝatis tre multe de la lecionoj de "Mi estas komencanto". Ili estis tre bonaj. Nur mi intencas studi la aliaj lecionoj. Ĝis baldaŭ! Tania Luiza
13jeff_lindqvist5Tio estas tre bone, ĝi plaĉas al mi.
14Pedro Virgilio Corrêa Filho5saluton! Mi pensis ke la kurso estis tre bona! Na verdade, como iniciante no Esperanto, não tive dificuldade em assmilar os ensinamentos contidos no curso! Parabens e muito obrigado pela oportunidade de desfrutar dos cursos existentes no Lernu! Continuem assim. Muita paz!
15infodh5Tre bona kurso.
16CubeF4Bona kurso. Sed mi petas, reskribu nomoj de la dosieroj, por ekzemplo: leciono3_peza.mp3 -> leciono03_peza.mp3. Muzika aparatoj kun serio laŭ alfabeto ludas en ĉi tio serio: # leciono0_peza.mp3 # leciono10_peza.mp3 # leciono11_peza.mp3 # leciono1_peza.mp3 # leciono2_peza.mp3 # leciono3_peza.mp3 # leciono4_peza.mp3 # leciono5_peza.mp3 # leciono6_peza.mp3 # leciono7_peza.mp3 # leciono8_peza.mp3 # leciono9_peza.mp3 Dankon.
17Luciene Q N Rodrigues5Mi finas la kurso"Mi estas komencanto" estas tre bone! Dankon teamo lernu! Mi estas tre ĝoja em lerni Esperanton!! Danke! Luciene el Brazilo
18ElNinyo4
19MARILIA ROCHA5PARABENS O CURSO É MARAVILHOSO. ADOREI !
20guyjohnston4This was very useful. However, it would have been better if there was a test at the end. I also think the level is more "beginner" rather than "basic-intermediate" as described on the Courses page, especially compared to other courses with that description. It would also be better if the sound files were available in a free and open format such as Ogg Vorbis.
21Shawna5I just came back to lernu! after a short abscence. I'm working on Ana Rekontas, when I saw that there are new basic level courses, so I did this one. It helped a lot. I learned a lot through the normal conversation. Thanks. I'm going to go through some more of the new basic courses.
22Đường mới-Phần hướng dẫn bằng tiếng Việt quá sơ sài,việc sử dụng gặp rất nhiều khó khăn.
23lzm4Tio estas bona leciono por komencantoj. Mi esperas ,ke baldaŭ oni havas diversajn lingvajn MP3 pri la leciono.
24hechavez4Dankon.
25nitapia5
26Luiz carlos Soares-5
27jhonda-
28Tamir5La kurso "Mi estas komencanto" estas tre bona kurso kaj mi lernis pli ĉi tie. Mi ŝatus trovi aliajn kursojn en Lernu kiel "Mi estas komencanto", sed nun por peranta nivelo. Ĉu tio ekzistas vi povas krei ĝin? Bramukon, Manoel.
29Betka4I liked the emphasis on speaking, and listening.
30jorge.ad.romero5Excelente curso
31ppendergraft5I really enjoyed the interactive nature of the course, much better than read/memorize/lookup of other teaching methods. The vocabulary drill needed to explain that one needs to press enter when finished typing the word. I may have missed it but did not see it. Dankon!!
32mats814Tiu ĉi kurso estas interesa kaj bona por ekzerci sian vortprovizon, aŭskulti kaj paroli iom da Esperanto en la komencantonivelo.
33Charmina5Tio ĉi kurso estas tre bone. Mi ŝatis la dialogojn. La muziko estas malfacila kompreni, sed bona studi.
34tpa20675nial! tout simplementnial! je connais maintenant des bases d'esperanto, c'estnial!
35marys.maria5Estou muito feliz por está conhecendo o esperanto.
36foudebassan4Mi lernis multe, dankon pri la kurso! Unua opinio: la esperanta alfabeto ne estas tre interesega. Mi ne volis la rekanti al tutaj la lecionoj.
37Dovit5Ekde multaj jaroj mi jam parolas esperante,sed "lernu" estas tiel agrabla kaj simpatia ke mi volonte denove lernos kun vi.Mi ege dankas al aŭtoroj de la projekto kaj deziras ĉion plej bonan
38Juliana Moraes5Gostei muito do curso. Pude aprender muitas palavras novas e também expressões que não acreditava serem possíveis de se construir em Esperanto. Obrigada!!
39pcjr795La lecionoj estas tre bone, Prave!
40animalis5I thinkt the course is great. Only thing is I want to repeat more. So when I closed one part of the course, I noticed I couldn't remember the spelling, or meaning of a specific word. My suggestion is to make more of a planning in which every new chapter begins with a small part from the part before.
41ikem4lenne, ha a leckék végén nem csak az adott leckében tanult szavak gyakorlására lenne mód, hanem az összes addig tanult szóéra is.
42yuyuesheng-先生们好! 尝试<> 2遍,提供个人的评分及1些意见,仅供参考!之前尝试了<<Bildoj kaj demandoj>>. 我感觉课文中单词字母的音素发音不太1致,如果觉得象什么,就用=号表达.课文中我感觉有些词与词连读,有些没有,也向先生们表达出来.Leciono4Parto1.1,1.2,1.3 Leciono8Parto1.11,1.12, 2(第4句) akceptejo=akcepcejo(ina) Leciono4Parto1.3 loko=logo(ina) Leciono5Parto1.6 San-Paŭlo=San-Baŭlo(malina) Parto1.7 studento=studendo(ina) studas=sdudas(malina第3句) parto1.11kvara=kfara Leciono6Parto1.12punkto=pukto Leciono7Parto1.6(第6句),1.7(第6句),1.8(第4句),2(第5句)Apud la=Apu la Leciono8Parto1.1,1.3,1.11 Bonan tagon=Bonan tanon.Parto1.2,1.3 Bostono=Bosdono Parto1.9sportohalo=spordohalo Parto1.9,1.6 apud ĝi=apu ĝi Parto1.7,1.9Ripetu=vripetu Parto2 ĉirkaŭ=ĉerkaŭ Leciono9Parto2 rokmoziko=rokmozigo(第2句) agrable=agra renkonti=renkondi (第4句) Leciono10Parto1.4 supo=subo kun=gvn(第1个)boligita=boligida fritita=fridida Parto1.6forko=forgo Parto1.6,1.9,1.11 ekzemple=ekzemble Parto1.7 supon=subon Parto1.8 apetiton=abedidon supo=subo Parto1.8,1.11 blanka=blangap Parto1.12 tortopecego=dordobecego torton=tordon petis=betis supo=subo(第2句) kun=gun boligita=boligida Leciono11Parto1.2 rapide=prapide bongusta=mongusa Parto1.4 kun=gun grupojn=grubojn personoj=bersonoj kun unu=kunu unu Parto1.5Marko= Margo Parto1.9 maljuniĝos=maljuniŝos. 以下是有关词语间连读及没有连读的1些情况: Leciono5Parto1.8(第4句),1.9,2(第3句)kiel instuisto没有连续. Leciono6Parto1.5 vian aliĝilon连续 mian aliĝilon没有连续  Parto1.15 al Esperanto-kurso连续 volas aliĝi(第一句)连续 volas aliĝi(第4句)没有连续 Leciono9Parto1.1 kiel instruisto(第6,7句)没有连续 Parto1.9 volas akvon连续 Parto2 plaĉas al 连续 Leciono10 Bonan apetiton连续 Leciono11Parto1.4 Bonvenon al连续 kun aligj连续 Parto1.6 da atento连续 Parto1.9 neniam maljuniĝos连续. 另外:Leciono8Parto1.5 ĉe la maldekstra flanko(在右侧?) Parto1.10 Iru cent metrojn(前进十公尺?) Leciono9ĉu vi volas teon 有受格n ĉu vi volas iom da kafo 没有受格n Leciono11Parto1.7kor'kruelas(听不清) >>>>>>>>>>>基本的东西极其重要,如果能够提供28个音素发音说明,应该是可行的办法?!感觉到的东西,并不1定可以理解它;只有理解的东西才能更深刻的感觉它!28个带发音器官图形的音素不会占多少篇幅,从视觉上来把握音素,是对听觉的强大支撑,如果每个音素配上该音素的波形图,那就更好了(上方是波形图,下面是音素字母:一图一字母)! 1方面增加了学习世界语最基本东西的乐趣,另1方面使学习品味兼顾了,从视觉上品味世界语的28音素,而且是更易于区别相近音素的差异! 数字千千万,数码有多少?!音乐千千万,音符有多少?!物质千千万,元素有多少?!数学千千万,公理有多少?!语音千千万,音素有多少?! 千变万化,不离其本!知识爆炸,知识的元素并没有爆炸! {尝试2课与尝试全课对个人而言是不同的!}
43kkt19864This course is very useful. It's somewhat humorous and gives a lot of practical information. I used it together with the puzlo, and almost feel ready to speak Esperanto after two days of study. I particularly enjoyed making conversations by listening and speaking during the pauses. Also, I found it very helpful to translate words from english to esperanto by typing, and I think it should be encouraged more, but not made "compulsory." I think it helps to familiarize oneself with the basic forms of words, as well as spelling, which is particularly useful for beginners. This would be my recommendation to user "animalis," who in his/her review of the course says he/she needed repetition and couldn't remember how to spell words. This is how I did it: I selected all the words at the end of each course, and upon completing it chose "problem words" and repeated those. In the end I tried all the words over again to see if I could remember all of them. If not; repeat process! I would like to try similar courses for other settings: Randomly meeting an esperanto speaker on an airplane (or airport) or in other situations would open up to conversations on other topics. Perhaps you already have more of them; I haven't looked through all your courses yet. On improvement: In the part where we translate words from english to esperanto (or esperanto to english), it would be a good idea to note what type of words the english words are. For example "idealist" can be an adverb as well as a noun in english. That's not the most confusing example, but there are words in there that got me confused. My simple solution: "Idealist (noun)."
44leucippe5Merci. Très bien. Difficultés a traduire certain mots ds leçons 10 et 11 ou tournure de phrase. Le dictionnaire ignore certain mots comme: "boligita" ovo - s'agit il d'une omelette, oeufs brouilles ? idem pour fritida fiŝajo: poisson frit ? - Point de vue d'un français qui aime la cuisine. Sinon SUPER et grande merci. Thierry
45Penguin4Grammar and structural aspects of the language were mostly left to be picked up by the student along the way, but the course did teach me a good basic grasp of sentence structure and I learned useful vocabulary. (En français:) Le cours n'ont pas m'expliqué la grammaire ou les éléments structurals, mais j'aianmoins appris les principes de la structure de phrase, et aussi des vocabulaires utiles.
46Pedrarros.5Tre bone!
47tremere3Estas iom da aferoj kiuj estas malsimilaj al kion mi studas en mia kurso. Ekzemple, anstataŭ diri "Mi estas de Brazilo", oni diras " Mi estas el Brazilo". Kaj estas aliaj aferoj malsimilaj. Mi konfuziĝis iomete.
48palmira da conceição real hamada-muito bom
49Rudolf F.-Estas ege malfacile, en tia kurso antaŭvidi ĉiujn ĝustajn respondojn, ĉar Esperamto estas fleksiĝema, kaj oni povas per multaj manieroj esprimi sin ĝuste. Nun la dialogoj (mi vidis nur lecionon 1) estas tro rigidaj. Tiel Esperanto perdas sian leĝerecon. Ekzemple: La demandon "Kiel fartas vi?" la programo ne akceptas, kvankam tio estas tute bona Esperanto. Solvon de tiu problemo mi ne vidas. En mia reta kurso http://www.esperanto.de/lehrbuch/netzv/_Startseite.html mi rezignis, aŭtomate kontroli la respondojn kaj montras nur solvon kiel ekzemplon atentigante, ke ankaŭ aliaj ebloj ĝustas. En leciono 2 la demando "Kio estas via nomo?" estas malĝusta. Ĝi devas teksti "Kiu estas via nomo?" La ĝusta respondo al "Kio estas via nomo?" estus: "Mia nomo estas sonvico, per kiu oni referencas al mi." "Kio" demandas pri ĝeneralaj, nekonataj aferoj; pri la rolo, funkcio, stato, profesio ktp. de personoj kaj objektoj. "Kiu" demandas pri individuaj aferoj, personoj objektoj. "Kiu estas vi?" "Mi estas Johano Kutz." "Kio estas vi?" "Mi estas studento." "Jen estas tri diversaj libroj. Kiun vi elektos?" "Kion vi diras?"
50martinderuijter4Cursus: Mi estas komencanto les 6 ! Les 6 "Bonvenon" parto 1.6 Er staat: Jes, mi havas aliĝilon? Volgens mij moet dit zijn: Jes, mi havas aliĝilon. Het vraagteken hoort er niet te staan. Verder gaat het prima. Groetjes van Martin.
51Sbgodin4La kanzonoj de la lastaj lecionoj ne estas aŭdebla. Tamen Dankon :-)
52Veganarkismo5Excellent and helpful course! I really liked the MP3 version, I could listen to the course while I was away from my computer and practice. -------------------------------------------- Thank you for this Tre bonega kaj helpema kurso! Mi tre ŝatas la mp3 kurson! Mi aŭskultis al la kurso dum mi for de la komputilo kaj ekzercis vortiĝon Dankon por ĉi tio bonega kurso!
53matthieu5tre bone ! bonega !
54DiepVi1Nếu đây là một khóa học online thì chưa đạt yêu cầu. Vì chúng tôi chưa biết Esperanto đủ để biết được giáo trình đang nói gì - biết được thì có lẽ không cần nhng bài đầu tiên này rồi. Mong giáo trình sẽ sớm được dịch ra tiếng Việt. Đó cũng là sự bình đẳng trong học tập mà chúng tôi mong muốn ở Quốc tế ngữ.
55alsoal5És molt bo, ideal per començar i no desanimar-se. Realment, us felicito!
56Nicolau5La metodo estas facila kaj tre agrabla. Dankon.
57krzysztofpolski4
58HugoVax5Perfekta, la lecionoj helpis min vere.
59Era605
60chamocool875el curso está muy bien para comenzar, solo hay ciertas cosas que mejorar que no son del curso, por ejemplo, el diccionario; hay palabras que no están. Gracias
61niki205saluton ten kurs bardzo mi pomógł sie uczyć esperanta
62nufaro5
63Nádia Cianelli5Classifiquei o curso como muito bom, pois aprende-se muito. Mas senti falta de algumas explicações mais gramaticais e abrangentes - como no caso da partícula "n" utilizada ao final de algumas palavras. Sem estas explicações fica um cursopara aprender frases prontas e misturá-las um pouco para criar diálogos.
64noimjoanofarc5I am almost done the course. So far, I like it very much. I downloaded the MP3 version of each lesson on my MP3 player and I practise while I excersize or walk around town. Learning to read and write a language has always been the easy part for me so this method made me really work on the listening and speaking part of the course. The speakers have very clear voices and all is explained well.
65bela55Saluton! Bonan tagon. Mi estas komencanto kaj lernu.net estas tre bone!!!!! KVIN. Ĝis revido. Vicky.
66altkin5Bardzo dobry kurs, różnorodny, kładący nacisk na konstrukcję zdań, dialogi, szybkie odpowiedzi itd. Zdecydowanie warto go rozwinąć.
67FarleyAlen4Gostei do curso, sinceramente, porém embora não consiga precisar o que, penso que as partes onde o estudante participa dos diálogos não está muito boa. Outra observação é que talvez um pouco mais de estrutura dangua fosse apropriado,só um pouco para não descaracterizar a proposta do curso. Parabéns!
68Kravejs4Thanks for your courses! I learn Esperanto usualy on the go. Because I have modern phone Nokia N95 I have ability to listen MP3 and view small HTML files. It will be a good idea to adopt this course (HTML) for mobile users (Smartphones, PDA, e.t.c.). --- Спасибо за ваш замечательный курс! Есть предложение адаптировать этот (и возможно, другие) курсы для мобильных пользователей. По опыту скажу, что основное время когда удаётся занятся языком - это поездки на транспорте. В этой ситуации очень выручают комуникаторы (Smartphone or PDA). Это было-бы замечательно! --- Labdien! Paldies parsu kursu! Būtu labi adopēt jūsu kursu mobilam letotājam. --- Dankon! Mi havas oferto: ADAPTI tiu kurso por SmartPhones PDA
69frarai5
70Maryana5Mi estas komencanto!!!!:) La kurso tre plaĉas al mi! Dankon!!!! Kaj... ni bezonas junaj esperantistoj...:)
71Pestañas5Nu, la mondo bezonas enkore junajn idealistojn, ĉu ne? Jes, dankon.
72Irinaby4Muy buen curso, pero me gustaría que traducieran las partes en español que faltan de varias lecciones. Gracias.
73step2195This course was really great! It helps out into introducing how to pronounce the words, which I think is important to beginners.
74Zanturaeon4I learned a LOT of vocabulary with this, and it was pretty fun most of the time. Something I really disliked about this course, however, was how specific I had to be with my answers in the Question-Answer section. The vocabulary tests at the end could also get annoying because I didn't phrase the word in a certain way. Like it would mark "live" wrong when the correct answer was "to live", which is what I obviously intended - I think this should be reviewed and revised. That's all, and over-all thanks for that sweet course!
75arvkav5
76siuoluap-le cours est très bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier. siuoluap
77Jamgo5Je pense que ce cours est très intéressante tout d'abord car il est concret, prenant des exemple dela vie d'esperantiste. De plus il intègre des éléments propres à la culture espérantiste, en particulier musicale. Et contrairement autres cours que j'avais fait jusqu'ici, il est essentiellement basé sur l'oral, ce qui est, je pense, indispensable pour une langue. Merci
78bugmenot5Tre bone !
79Drakaika5Nun mi podas scrivi retpostadreso kun aliaj esperantistoj. Dankon
80Kelli5 Dankon, mi lernis multon in lernu.net.Mi estas tre feliĉa, Kelli
81Arkisto5Bonega Kurso!
82fetchwood5Exellant. But I do not study often. I wonder if there was a way to show the list of courses I have completed or at least started. Thank you
83Die GO5eu gostei miuto, porque o curso trata a linguagem de um modo completo sem priorizar somente uma coisa, por exemplo só a gramatica ou só a parte auditiva.
84adrianhull4Good course. Wish it had more practice on speaking Esperanto, but as a basic course, it's definitely worth doing. Good work!
85milenosss4kurs dobry, lecz cwiczenia monotonne.. ciagle ta sama forma ;)
86Peter Sundström4Jag har haft svårt attra meningar i öviningar där jag ska skriva vad jag hör. Kan nira ljudfilen mer tydlig vadstenger.?
87atomsk4the courses and the lesson are easy to follow, and indeed helpful, accessible etc. can't really say what needs to be improve,as of yet. anyway keep it up
88jazlalu5Se interrumpe el sonido en el comienzo y eso dificulta la comprensión.
89katye2A partir de la leccion cinco ya no pude seguir estudiando porque no entendia nada.Porque ne se han molestado en traducirlo?.
90CHEJODEMERIDA5karaj amikoj de Lernu: Lernu! estas tre bona ĝi estas plej bone en net. Gratuloj al Lernu! Ĝis estas unu el la plej interesa, utila kaj grava paĝo pri Esperanto en interreto.Mi devas gratuli kore al la gela boratojn de Lernu! Varma saluton! Ĉeho de Merida.
91Kristal5Mi findas la curson tre utila por lerni Esperanton. Mi estas komencanto, vere, sed malnova komencanto kun pli bona kompreno de la lingvo. I find the course very useful for learning Esperanto. I am a beginner, true, but an old beginner with a much better notion of the language.
92PEIXOTO4La enhavo estas tre bone, sed ne tre facila. La sonoreco estas bona. Mi ŝatus gratuli al ĉiu idealistoj grupoj geinstruistoj. PEIXOTO
93Munro4A useful course, however, even with a high speed connection the pages take a long long long time to load, so long, in fact, that one could profitably rent a cot to put beside one's computer, to which one could repair between pages for a brief but refreshing nap. I might add that the accents of the voices in these lessons, particularly that of the women, possess flat, American vowels, and neither speaker applies melody or rhythm to the phrases. It is difficult for me to believe that Zamenhof, being a Pole, could possibly have intended that his language would be so spoken. Better, I would think, to find speakers from a Romance language country, or better yet, from Poland.
94jerrypilton3The course focused a lot on spoken Esperanto, but didn't really always explain the logic behind Esperanto's grammar.
95ermanno4Molto buono, snello e simpatico. C'è qualche piccolo refuso ma soprattutto un problema tecnico: in tutte le lezioni l'opzione "digitazione" della "Parto 4 - apprendere il vocabolario" non funziona (o io non sono stato in grado di farla funzionare); digitata una parola non è presente alcun pulsante per continuare automaticamente con altre parole. Non è comunque rilevante rispetto all'ottima qualità generale. Complimenti. Bravo team!
96Tumppi19915Mi pensas ke kurso estas tre bona kaj helpas multe al komencanto. Dankon! Mielestäni kurssi oli todella hyvin toteutettu ja yleisilmeeltään hauska sekä kannustava aloittelijaa kohtaan. Kiitos tekijöille! Toivotan hyviä hetkiä esperannon opiskelun parissa kaikille! Ich finde, dass "mi estas komencanto" Kurs super toll war. Das Kurs hilft sicher dem AnfängerIn von Esperanto. Ich danke leute wer dieses Kurs gemacht haben! Ich hoffe schönes Zeit mit Kurs für alle!
97Oskardo4Tiu esperanto-kurso estas tre bone. Dankon!
98Karabor4tre utila
99atila175EXCELENTE
100catcourps5Excellent course but there are minor irregularities with spelling.
101Nanu-Hallo Lernu-Team, bisher finde ich den Kurs "Mi estas komencanto" so weit so gut. Ichchte allerdings um eine Korrektur bitten. In der "Leciono 4" "Parto 4" steht für die Übersetztung von aliĝilo "Anmeldeformlular". Bitte das mittlere L herausstreichen, damit ein Anmeldeformular ensteht. Gruß Nanu
102Apa5Bravo ! Ce cours est vraiment très bien fait, vivant, intéressant, varié, attrayant. C'est une incitation à apprendre l'Espéranto ! Merci à toute l'équipe.
103wmanguiano5Tre bona kurso! Dankon!
104Márcia Souza Faria5OLÁ, SEMPRE TIVE MUITA VONTADE DE APRENDER ESPERANTO, E HOJE COMECEI GRAÇAS A BOA VONTADE DE VOCES, E NESSE PROPÓSITO VOU ATÉ O FIM; PARABÉNS A TODOS, VOU ESTUDAR DIREITINHO COM MUITA DISCIPLINA E ALEGRIA. MUITO OBRIGADA. MÁRCIA
105ginette-Mi instruas esperanton, kaj mi estas surprizita, ke vi uzas la formon "kio estas via nomo?" ĉar "kio" atendas ĝeneralan respondon, ekzemple: mia nomo estas trovaĵo de mia patrino, "mia nomo estas identigilo" kaj se vi volas precizan respondon, vi devas uzi la formon: Kiu estas via nomo? kiu nomo estas via? "kiun nomon vi havas? Strange, kiam oni uzas la formojn "kiu vi estas? kaj "kio vi estas? oni pli ĝuste uzas la signifojn de kiu kaj kio. Se vi decidiĝos por korekti tion, vi devos interveni ĉe: leciono 2 partoj 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 lecino 2 parto 2, 3.1, 3.2 (ĉar se mi skribas "kiu estas via nomo?" mia respondo estas taksata ne_ĝusta) leciono5 parto 1.2, parto2 demando 5 En la franca lingvo , oni diras "Quel est ton nom? kaj "quel" tradukiĝas per kiu. Se vi volas ĉiam sekvi la anglan formon,kaj pensas "what= kio" vi ankaŭ devos skribi "kio viro estas"tiu?" por kopii "What man is this? Ginette MARTIN
106WimJ5Bijzonder instructief. Doordat gramatica nauwelijks aan bod komt heb ik wel moeite met vervoegingen. Als eerste introductie: prima! Danko!
107pityke5La kurso estas tre bone; mi povis lerni rapide.
108Sebasities5Très bon cours. Dans la partie de dialogue, il arrive parfois que le temps pourpondre soit un petit peu serré. En général, c'est bien, parce que ça nous oblige à parler à un rythme normal. Mais lorsque la phrase à dire est demoire et plus longue, j'ajouterais peut-être deŭ ou trois seconde avant de dire laplique enregistrée suivante. Merci à Lernu : j'apprécie énormément l'ensemble des cours et des moyens d'apprentissage fournis, ainsi que la gratuité : je n'aurais probablement suivi aucun cours si ces cours n'avaient pas été gratuits.
109A. Faria5Gostei muito do curso, principalmente do sistema de frases e pronúncia que permite a gente falar e ouvir como se pronuncia. É interessante também o vortaro, facilitando a compreensão de significados.
110maronda5
111Berenik4Nagyon jó, és érdekes a tanfolyam, de hiányolom a teljes forditást. Mivel még kezdő vagyok, nagyon sok mondatot nem tudok megfelelően leforditani, vagy jól értelmezni. Köszönettel: Berenik
112tkawai-会話では"en buso hodiau"になってますが、説明文のエスペラントの部分が"en buso hierau"になってます。紛らわしいので、できれば訂正していただけるとありがたいです。
113Tradukisto5Karaj samideanoj de Lernu: Mi tre ĝojis kun la lernado de "Mi estas Komencanto" Dankon pro la laboro ke vi faris kaj faras por la samideanaro.Kvankam mi jam estas esperantisto de multaj jaroj, mi preskaŭ ĉiam estas sola (escepte ĉe kelkaj malmultaj kunvenoj) sen praktiki la lingvon parolante kaj aŭskultante. Nun Interneto potencas la instruadon-lernadon kaj donas al ni la eblecon esti korektitaj de pli saĝaj esperantistoj. Respekte la kurso, tiu estas tre bona; mi nur rimarkis ke kelkaj vortoj de la kanzonoj ne estas en la vortaro ĉe la dekstra flanko de ĉiu leciono, ekzemple "kateno": eble vi povos kontroli ĝin. Mi deziras amuziĝi kaj lerni plu, tiam mi daŭrigos la lernadon en Lernu. Dankon kaj je via dispono. Juan Carlos.
114Vegguy-The sound player could use a speed control. Sometimes it too fast and sometimes too slow.
115Quercus4Kurssi antoi aloittelijalle selkeän kuvan esperanton rakenteesta. Sopiva etenemisnopeus. Ehkä jonkin verran turhan harvinaisia sanoja alkeiskurssille.
116HuskyEd5Dankon. Very helpful and *practical*. It encouraged me to speak Esperanto. One practical question: if I give my details as I would in my home country, how do I spell words with w's and y's in them?
117dcmikki4Mi lernis multe. Mi ŝatas esperanton. Dankon
118Artiwk4Det eneste jeg hadde å utsettedette kurset er at det gikk litt sakte i begynnelsen. Ellers var det en brate å lære på. Det er bra at man får høre lengere setningeresperanto for å lære seg å ikke bare snakke og lese språket, men også høre og forstå det. Det er vanskeligere enn man tror å høre forskjellenkio, kie og kiu. Bra kurs:)
119deiflex5Merci, ce cours est bien fait, j'aime la quantité de participation demandée, les choses à écrire et la façon dont les fichiers sons sont faits. Un petit coursil n'est pas seulement donné de lire et de comprendre dans sate!
120puce2010-mi estas chama mi estas komencanto de esperento
121den5
122Leoneto4при повторение слов сложно выполнять "с эсперанто на русский". живу в германии,нет русской клавиатуры.неплохо бы ввести транслит или экранную клавиатуру.
123MarliSilva-Sou iniciante em este curso Lernu é muito bom gostária que me ajudasse em colocar acentos nas letras, muito obrigada MARLI
124Enni5I like the course, reminds me of pimsleur (which has been very helpful for me in the past with other languages). Though it be nice to expand it and make the progress less fast after lesson 5 so it can be a more independent course.
125diana alcoforado5Vocês estão de parabéns com esse curso tão bem planejado,fácil de entendimento e...que alegria a minha de poder ouvir o som dessangua tão especial: o Esperanto! Continuem assim! E mais uma vez, Parabéns!
126Nachete935
127lingvisto5Ĉi tiu kurso instruas novajn vortojn kaj oftajn frazojn facile kaj amuze. Kaj ĝi estas konvena por la komencantoj de Esperanto.
128alícianila4Mi ŝatas vian esperanton kurson. MI trovi ĝin utila per komenci. Mi estas komensanta. Dankon.
129Jeovani Damasceno5
130Mar65
131abvlk4This course needs more practice exercises that reinforce the conversational patterns and idioms that it presents.
132ritka5mi tre ĝojas!
133adriang5Existen algunas palabras que no tienen traducción al español y a veces es difícil obtenerlas del contexto, en especial si no conoces nada de Esperanto. No obstante, el curso es muy bueno y animo el intentar mejorarlo un poco (en español, se entiende). Existen algunas traducciones en el diccionario de Esperanto a Español que son un poco extrañas, como por ejemplo Kara, que se traduce por caro y posiblemente, según el contexto "lección 10: kara, ne ofendiĝu, entiendo que se podría traducir por: caray, no ofendas". Kurso estas tre bone. Dankon. Adrián.
134syuzo5estas tre bone
135elvis4ever5I think it's the best Esperanto course for beginners that I managed to find so far=). To my mind, the only thing that needs improvement is that it would be way better if you included more grammar material and exercises for practicing the structure of Esperanto.
136Alice Pedrosa da Cunha5Tiuj ĉij lecionoj per mi si resumma en simpa vorto: efika tre efika grande efika. Estou neste curso ha menos de um mês, e antes naõ tinha idéia nem que exisa uma lingua chamada Esperanto. Hojeposso escrever pequenas frases em Esperanto. Obrigada a todos que particiram na idéia de criar um curso de tamanha envergadura. Aos meus colegas de estudo em tods os cantos do mundo: Feliz Natal e Prospero Ano Novo! Saluton! Ĝis! Quero acrescentar mais umas palavrinhas: terminei Mi estas komencanto, mas vou reiniciar em 02/01/09. Agora estou em: La Puzlo Esperanto - Fenomenal - simplesmente FENOMENAL - Ah! Isso eu sei - já aprendi en komencanto - e erro, e aprendo mais um pouco. Formidável. Por isso depois das 40 aulas que pretendo fazer este ano (2008) farei novamente e agora, com muito maior aproveitamento, espero, Mi estas komencanto. Mi nomo estas Alice Pedrosa da Cunha My e-mail: yxrl@ig.com.br Ĝis!
137Cibele Cornelio5Eu gostei do curso mi estas komencanto pois deu me bastante base pra eu entender e estudar o Esperanto...e espero conseguir ir em frente em todas as etapas do Lernu
138Donniedillon5I finished the courses over several days. It was very helpful. Dankon!
139erezgrn4Saluton, mi tre ŝatis ĉe tio curso. Estas pli parolo orientado ol aliaj cursoj. dankon!
140mabonuob4Habría que ampliar la gama de respuestas en los ejercicios del final de cada lección, ya que a veces hay que introducir una frase justa y marca como incorrectas todas las demás, aunque también seanlidas. Fuera de eso, bien.
141khairephon4This course is good, but each lesson is a bit too long.
142bunburitadeoz5Mi lernas Esperanto !!
143destree25 parfait, mais pas assez de leçons ! j'ai beaucoup aimé, et je commence à mebrouiller à bientôt
144misxelo4Dankon, tio kurso estas bone por komencanto.
145wiranvaud4Some ideas: a small introduction with the main words that might look alike when seen separately (kio/kiel, mi/mia...) and maybe longer dialogues to have an imediate "hands-on" to the language. Anyway AMAZING SITE, GREAT COURSE!!!
146Polinka4Estas bona kurso:)
147zezette58n5Dankon ,mi lernas denove EO kaj "mi estas komencanto" helpis al mi .Izabel
148jhonklaus5la verdad no crei encontrar un curso tan bueno y tan completo de esperanto,es muy pero muy bueno... ya habia comenzado uno en el que vi las reglas principales pero no era tan completo, sin embargo tambien sigo con el q co0mense. mis felicitaciones. me agradaria mucho que hicieran reuniones en bogota colombia, seria genial y podria asistir y practicar con otras personas. jhon jairo
149Licia5Kurso kaj paĝo estas ekscelentaj..
150gegu-Zunächstchte ich einchstes Lob aussprechen allen, die sich zusammen gesetzt haben, um "lernu!" zu entwickeln und zur kostenlosen Nutzung ins I-Netz zustellen. Besonders positiv empfand ich, daß im Hintergrund immer ein Helfer bereit stand, der umgehend auf Fragen und Probleme des Lernenden einging. Ausdrücklichchte ich hier an erster Stelle Herrn Peter Weide nennen. VIELEN DANK Peter! Kleine Korrektur- und Änderungsvorschläge habe ich im Verlauf des Kurses 'Mi estas komencanto' gleich als 'Kommentar' eingebracht. Einiges an der Methodik und Didaktikre zu diskutieren. Diesnnte in Zusammenarbeit mit den Entwicklern von 'Mi estas komencanto' geschehen.
151vaivorykste5tre bone lecionoj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152magda zago5Mi tre plaĉas la Curso. La metodo estas agrabla,kaj prenas nian atenton. Mi dankas al vi por tiu ĉi laboro. Magda
153ratonsito4Sehr alltags- bzw. renkontiĝo-tauglich.
154eamo4本课程教学内容使用,语言生活化,适合初学者入门。 La enhavo de tiu kurso estas praktika,kaj la lingvo estas viva. tiu kurso tre tawgas por komencantoj.
155Edileuza5Eu estou gostando. Só fico um pouco atrapalhada por não achar as vezes a minha lição. E, fico olhando para ver ser enviei certo. Abraços e parabêns pelo trabalho lindo.
156hombrepensador5Mi multe ŝatas la kurson "Mi estas komencanto", Mi estas nun en la 7-a leciono kaj la vocoj de la instruisto kay precipe la instruistino estas tre agrablaj kaj klaraj. Koran dankon! Eduardo.
157solga5
158CAMINANTE964Estoy iniciando un repaso de las primeras 3 lecciones que habia iniciado hace ya más de seis meses. me sigue animando la idea de dominar este idioma. RICARDO
159Alminator4
160Cândido Ruiz4Muito bom, mas acredito que possui um desenpenho melhor se ultilizado paralelamente com outros cursos.
161ekvall5Bra medjligheterna att lyssna, prata och skriva!
162margareta5Hej jag har nu avlslutat kursen och jag kan bara ge det detsta betyget. Omväxlande övningar, bra fraser och ord och roligt attvara meden konferans. Man vill ju verkligen åkaenriktigt. Bra med upprepningar. Mycket bra pedagoskt upplagt tycker jag som nuger. Mi ne estas komencanto. Mi studas Esperanto. Dankon
163Samppu-Instruado estis bone! Dankon.
164Blua Diamanto5Brave por la kurso komencatoj! Ĝi estas luda kaj tre bone. Ĝi donas kuraĝon por la daŭrigo. Koran dankon, Blua diamanto
165esperantogk4kvankam mi ne estas tute komencanto tamen mi renkontis sufiĉajn malfacilojn.
166luisjose5Tre bona kurso!
167gbzales5If this is possible, it would be much better if on the sections where we type what we hear, if we could check each one and not the whole thing, therefore one could check one answer midway through and not have to worry about re-doing all the other ones if it is wrong.
168petergromov4Mi volas la kurso havi pli esprimaj aŭdorikordoj. =)
169abade.dias-Parabéns à equipe de lernus! este curso estar sendo muito útil para mim que não tenho muito tempo, e condiçoes de frequentar a sala de aula.Minha nota é 5 Estou me esforçando muito!! tenhoque ainda vou a um congresso mumdial, falando rasoavelmemte o Esperanto. Um forte abraço para todos do lernus. Felizscoa. Maria José.
170Philiafr4Mi pensi ke tio estas tre bone kurso. Li veri plaĉas al mi.
171Mauro.V5este curso fue lo basico para mi creo que sin el no hablaria esperanto como lo hago
172maufdez5I started learning esperanto las week and now I fee I can carry simple conversations and have gained a basic understanding of the grammar. Mi tre ŝatis la kurson. Dankon!
173Istaras3
174Denise Lopes-Boa Tarde! Iniciei o curso ontem, porém estou tendo certa dificuldade com as consoantes acentuadas com o circunflexo. Como fazer?No meu tc não fica em cima da letra. Grata pela atenção e ficarei no aguardo. Abçs, Denise Lopes
175Rolodzeo4Saluton! :) El curso me ha parecido entretenido y ameno, aunque hay algunas palabras en esperanto que no logré comprender completamente porque falta su traducción el el vortaro. "Ĝis" poste!
176Yeo El Fisto4Mi lernis sufiĉe dum tio kurso, mi pensas ĝi estas a bona ilo kaj bona komenco, mia rezulto estas legebla Ĉie tie Ĝis !
177chejoespero5Ha sido toda una gran experiencia poder disfrutar del apredizaje de este fascinante idioma. Estoy encantado por el pernonal de Lernu! Agradezco mucho todo ese gran esfuerzo por hacer las cosas excelentemente bien.
178mara_p4вот только было бы лучше, если-бы в озвученых уроках давалось больше времени, чтобы дать ответ(или задать вопрос),и потом бы повторялся правильный вариант,а в целом все хорошо, заопоминается довольно быстро.
179aazz3385
180Avellar4
181NickRus5
182babbabybal5Vermittelt das notwendige Basiswissen und ist perfekt zum selbstlernen.
183Pilule5Cours très bien fait, mais il est dommage qu'il n'y ai pas la traduction des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire (ex : tendejo, interkona, ...). J'ai aussi beaucoup apprécié la partie audition des leçons. Il est aussi dommage de ne pas avoir les corrections quand on doit compléter une conversation. Pilule
184ivory4
185JOSE ALVES DE SOUSA NETO5Nota cinco por que não tem 10!!!,to me dedicando muito e mesmo assim estar dificil..,imagine se nem existice o lenur ,obrigado a todos
186Sofia Alves5Tre bona Kurso.
187JoaoRak5Ótimo como primeiro contato com o esperanto. Recomendo
188mariposita4Up until about lesson 6 or 7 the course is excellent to introduce Esperanto to a complete beginner like me, after the first half it does get boring though.... and I really don't understand why would someone eat soup with an egg? is it egg soup? ^_^
189Artichaut725Merci beaucoup pour ce cours qui constitue une excellente introduction à cette langue exceptionnelle, belle et facile, qui je l'espère est promise à un grand avenir, portant dans son sillage un espoir d'égalité de tous les peuples, et atténuera peut-être un jour l'écrasante domination de la langue anglaise. L'idée d'un cours basé sur un scénario est très bonne, elle permet de s'imprégner directement de la langue, bien que certains points de grammaire ne soient peut-être pas suffisamment expliqués (comme par exemple l'accusatif, qui, pour ceŭ qui n'ont pas étudié le latin, l'allemand ou le russe, peutconcerter). Tamen, mi ŝati via kurso ! Brave ! Precipe, la voĉo de la virino kiu aktoras la rolo de Ana, Lisa, Antonia,... estas tre bela kaj voluptema !! ;-) ĝis revido ! Pierre, Le Mans, Francio
190den25
191Jagg45It hits the basics hard.
192Navictor4Hubieron algunos "errores de dedo" que en un curso no deben existir.
193Jenocap4Dankon 5. Mi ŝatas ĝin.
194bele5Tre utila kurso!
195alonsososo5Just a komencanto. The course is fine and well prepared. Dankon Alonso
196makanci4creo que hay cosas que aun no las tengo claras despues de haber hecho la lecion de "mi estas komencanto", cmo por ejemplo... "je"...la "N" al final..."Bonan...! (la n esa al final) tampoco me ha quedado muy claro por que y cuando se utilza "ĉe" lo he visto en muy pocos casos... eso es todo, he parendido mucho saludos
197Dimbas4This cource is great for "komencantoj" but it has one disadvantage. Each time user launches the task in the part 4, the words come in the same order. I think they should come randomly.
198Flotch4kelkaj eraroj
199Teka Baptista5Achei o curso muito interessante.
200Edson345Ĉi tiu kurso estas bona komenco por lerni Esperanton. Mi tre ŝatis ĝin.
201Shyg5
202bugmenot15Great! Thanks! May be it can be better to have a bit longer pauses between voice's phrases in places where it is needed to say something. At least sometimes pauses were too small for me. Thanks!
203Olivo5Al mi que estas komencanto, ĉi tiu kurso estis bonega. Dankon!
204evnikita5Tre bone!
205VladikVoronin5La kurso estas pli bonega; unu ekzemple estas mi ke estas pli bone en esperanto danko la kurso; mia vortaro estas granga nun kaj mi povas paroli esperanton bonege nun. — Vladik
2063dan5Tre bona kurso La kurso helpis min. Dankon!
207dannyl5Très bon cours. Sauf que peut-être ça serait bien lorsque vous dites de répéter l'alphabet après la voix de mettre la liste des lettres en espéranto pour qu'on puisse savoir quelle lettre est dit.
208hamidbaba5 با سلام از زحمات شما من که خیلی دوست داشتم و استفاده نمودم امید وارم مراحل بعد را بتوانم مثل این دوره تمام کنم یا بفهمم با تشکر از شما ها
209erazzera3Mia estas komencanto de Esperanto, sed mi teni malfacilaĵo por prononci kelke da vortoj. La kurso estas bone. Saluton la ĉiuj!
210AriadneCariad5Good listening / speaking practice Thanks :)
211MonteiroBorges5Faria uma ressalva quanto a pronúncia que vez ou outra fica confusa, principalmente os sons que são "abertos" e as vezes pronunciam "fechado". Outras vezes não dá para entender os final das palvras. Mas o curso é ótimo.
212Antonio195El metodo es inteesante; muy bueno,: Les felicito Antonio 19
213flobo5Leciono 8 - "Survoje al la ĉambro" / Parto 1.1 1ère ligne il y a une petite erreur en français. Il est écrit "maintenance" à la place de maintenant. Ĝis
214Sr.M5Gostei muito do Curso. É muitocil de usar. E a parte falada ajudou muito para entender a fonética dangua. Constatei alguns erros na parte escrita e na parte gravada e estou enviando minha colaboração com o objetivo de contribuir na melhora deste excelente Curso.
215Leterportisto5Lernu kurso plibonigis mian Esperanton.Dankegon!
216Ote5Bon cours, basé sur des situationselles et du vocabulaire concret. Ça m'a bien lancé ! Merci. :o)
217shely1414tio ĉi estis tre plezuraj lecionaj, sed iom da vortoj ne povas traduki! mi precipe ŝatis la koncertoj! :)
218aleator4la kurso mem estas tre bona, mi sentas. kaj tamen mi trovis kelkajn nenaturajn esprimojn en la japanaj frazoj. sed mi ne scias kien anonci ilin. koran dankon pro la bona programo!
219deshdashah5السلام عليكم اشكركم جدا لان الدروس چدا جيدة و انا احب كثيرا اللغة الاسبرانتو العالمية اتمني لكم التوفيق و النجاح في جميع المراحل
220Rusenhack4O curso está excelente. Mas dou nota 4 por haver apenas um erro de português em uma dasginas do curso. Mas tirando isto, é maravilhoso!
221Irène DA4Laŭmezuraj pro komencanto.
222geshem834
223Viktoranĝelo4
224guysab5Excellent cours pour moi, vraibutant! - Supera kurso por mi, vera komencanto. Merci beaucoup - Koran dankon!
225Ethellion5Dankon! Mi lernis multaj vortoj en la kurso, kaj mi povos daŭri kun aliaj kursoj en lernu!
226Dede_pourki5Très éducatif et de tous les niveaŭ.
227yyaann4En tant qu'introduction, ce cours fonctionne très bien. Mais il est dommage que les expressions utiles ne soient pas plus souvent revues et répétées.
228mau87v4
229vertebrulo5Este curso me gustó mucho. La pronunciación es muy clara y agradable de oír. GRACIAS. DANKON.
230Naaram5Este curso me está ayudando mucho a aprender esperanto. Muchas gracias por todo.
231ecjade4
232blahface4This is a very nice tutorial. However, one thing that I think could improve it a lot is to have a part that allows you to hear the individual words. I have a lot of trouble with some words like hieraŭ and hodiaŭ and it is a pain in the ass having to listen to the entire sentence just to hear a single word again.
233Immeëmosol-Misschien kan de `enhavo` op een vaste plek bovenin komen te staan?
234Fynnra-"Spreche bitte nach der Stimme." Der korrekte Imperativ lautet sprich ;-)
235tina254
236Alan Méndez5Ĉi tiu kurso estas bonege, laŭ mi.
237magnetox5Mi lovis la kurso! Estas bonego! Interesa historio, mi lernis multan vortojn
238PauleQueenie4dankon
239Gilberto_5la kurso de "mi estas komencanto" estas tre tre bona, ĉi tio kurso helpis al mi sufiĉe bone, Mi pensas ke ĉiuj la personoj kiuj volas lerni esperanton devas eki kun ĉi tio kurso, vere tre bona kurso! :3
240张满华5Tre bone. Dankon!
241Kriptisto4
242luoc5mi volonte
243zeta775
244Pk_JoA5
245JBen4Mirinda metodo prezenti Esperanto sonoj al komencantoj
246mpatten5I like this course a lot and have listened to it several times and will listen to it still more. I have 1 request though that would help me and maybe others: Could you add a pdf with the text of the conversations? It would help to follow, especially when I'm listening to the lessons on my iPod instead of in front of the computer. Seriously, I love this course and as soon as I can give directions from the office to room C and back, I'll start on the next course.
247ayakovchuk4Не все слова курса переводятся словарём. А так всё хорошо, спасибо. P.S. Написал несколько комментариев к некоторым урокам по поводу орфографических ошибок и ошибок по переводу - однако же "воз и ныне там"... :-(
248info4
249aninhacarolmelo5
250raimoramo5Pieni virhe Leciono 9, Parto 1.5 Transluki^gis = translu^gi^gis Terveisin
251Luis_Medeiro5Tre bone ;-)
252AURELIO4La sono ne estas tre bona pri la koncertoj. Mi ne povis aŭdi la parolojn, nur la muzikon. Sed la ekzercoj estis tre interesaj. Dankon.
253Hertz4Es muy útil, porque enseña esperanto practicándolo. Y es eltodo que considero más efectivo (ya lo apliqué con el inglés). Como crítica constructiva, les aseguro que hay varias palabras que aparecen en el curso y no están en el diccionario, deberían recorrerlo e ir chequeando, a mi no me dio demasiados problemas porque ya había hecho un cursosico en la liga de esperanto de mi país, por lo que ya conocía el funcionamiento y el significado de muchos prefijos y sufijos, y también conocía bastantes palabras, pero para alguien que tome el curso en primer lugar se hace casi imposible entender a veces.
254javierino4Es práctico y fácil.
255saska4
256salx5super bien fait !
257grizkomprenemo4This course was very helpful. I think that having a more detailed blurb about what is being said and better definitions of words would have helped. I found that I did not understand why some words were used as they were. Dankon!
258utku5En la Leciono 4 - Parto 1.5, la papero estas verda, sed ĝi iĝas blua en la Parto 1.7 ( mi miskomprenis).
259scjr4I really liked all the characters.
260gricjo4
261jrincon875Saluton! Mi nomiĝas Jefferson. Mi skribas de Bogoto, Kolombio. Mi komprenas ke ne estas eble sufiĉan monon por pagi pli da personoj por labori kun vi en la voĉproduktado. Tamen, mi pensas ke jam ekzistas necesan teknologion por anstataŭi ĉi tiun problemon per la uzo de efektoj produktitaj per komputilo. Ekzemple, mi esperis, en la koncertejo parto, ke la voĉo resonadon havus kiel "vera koncertejo", por havi pli bonan efekton en la rakonto. Mi esperas ke vi komprenas ĉiu kion mi diras. Mi lernas esperanton ekde du monatojn kaj estas la unuan fojon ke mi uzas ĝin en la "reala vivo" :) Ĝis!
262kiremme5Mi lernis multa. Dankon.
263enriko4Ĝi plaĉis al mi. Dankon.
264Xosh5Ĉi-tiu kurso estas perfekte por mi! Mi estas tre feliĉa! Koran Dankon!
265SivartM4I really appreciate these great courses. Thank you! :) (Also, thank you for introducing me to Esperanto music in the last lesson!)
266durhamdouglas4Very helpful.
267vveronika5La kurso estas tre bona kaj tre utila. Mi lernis multe.
268zhangchh4
269Jrios275
270Rodyco5Saluton! Soy mexicano y principiante eb el curso de Esperanto. Lo que he estudiado me parece excelente y muy bien organizado; sin embargo no encontré una lista de países (para saber como se dicexico) en este bello e interesante idioma que estoy descubriendo. Soy asistente de producción editorial y ofrezco mi ayuda para los textos en español pues he encontrado algunos errores que, pueden ser irrelevantes pues lernu es para aprender Esperanto, corrigiendolos creo que mejorarían el sitio. Tambien quisiera sabermo mencionar la x por ejeplo pues en mi caso mi correo electrónico lleva esa letra (maha_ratah@yahoo.com.mx) Sin más por el momento me despido esperando alguna noticia, escribí a una compañera de Monterrey para preguntarle pero no me ha respondido. Muchos éxitos para todos los participantes y la web de LERNU. Rodolfo
271PetroVarsava5Tre bone!
272CiberKike4Mi pensas ke la kurso estas tre oportuna. Mi ŝatis ĝin.
273Stokrotka125 kurs bardzo dobry pozwala nieźle zaznajomić się z podstawamizyka esperanto
274VZA0165tre utila, dankon! ^^
275ibpeter4
276alucard34un poco complicado el ultimo
277Miguelpg5He visto algunos cursos en internet y, sin lugar a dudas, este ha sido el mejor. Además con mucha diferencia sobre los otros que he visto. Muchísimas gracias por su inestimable ayuda.
278ŝierenjo4
279FrauT5macht wirklich Laune der Kurs :-)
280qwertz5Slu/Sal' tiu estas voĉoj de Radio Verda, ĉu ne? Ĉu vi aldonos RadioVerda.com ligiloinformacio al http://eo.lernu.net/kursoj/mek/superrigardo.php ? ĝp, Erik
281ijsar05tre bone, helpema
282tete21124El curso es realmente llevadero. Koran dankon! Tete.
283cathy33-mi ŝatas lerni mi donas 5 dankon
284Edsonfrs5Kio mi povas diri? Estas tre bonega intereta kurso. Mi gratulas vin por tre bona laboro.
285Luisg5Este curso esta perfecto para principiantes. yo, como bilingue (english/spanish) encontre que el diccionario tiene unas definiciones en un idioma pero no en el otro y biseversa.
286nonorcita4Es un curso divertido. Sin embargo pienso que estaría perfecto desligarnos por un momento de la parte escrita y así poder desarrollar la comprensión auditiva. No me he adentrado en otros cursos de lernu, entonces quizá esto ocurra en otro.
287AnneIriarte5Tre bone! ^^
288tesi_s5
289annickb5Saluton! La kurso "Mi estas komencanto" estas tre tre bone.Gratulon al ^Cluj!. ^Gis poste! Annick
290mulvren5
291Sassa4Ĝi estis profita.
292rafaelfortalezo5Tre bona!
293Juniormarques-Mi estas komencanto. Mia nomo estas Alfredo. La kurso estas tre bone. Noto 5
294LeMo5
295RichDuke5Some of it is a little stretch for a beginner especially the part with the directions. I tried the course before but did not finish it. I went back to it this time and finished the whole course.
296Patsunade5tre bone!!! mi amis ĝin!
297Dave3175After taking several years off from studying, this was a great way to get back into it. Thanks!
298Altulo4La kurso "Mi estas komencanto" estas tre bona. Ĝi estas helpema. Dankon!
299marmat5
300nandonunes5Este curso é muito bom! Tio kurso estas tre bone!
301Polarizador4
302Iracema5Gratulon!Ĝi estas tre bona kurso.
303JJV5Les explications du cours "mi estas komencanto" sont très claires et m'ont permis de bien appréhender l'apprentissage de l'espéranto. C'est avec grand plaisir que je vais continuer. Bien cordialement. Jean-Jacques Vaugin
304MJK224Mi ŝatis la kurson, kvankam mi trovis la prononcon kun iajn pikmokaĵojn(regionaj). La leteroj "e" kaj "o" devas esti ĉiam fermitaj kaj ankaŭ vi legas la frazojn tro rapidaj. Danke, MJK22
305Herlin5
3060b5cur1ty4Bona kurso sed iom eblaj demandoj malestas en la ekzercoj.
307duosayso4A very enjoyable 2 days doing the course online! Is there any particular reason why pronouns are not more prevalent, e.g. 'Did you like the cake?' 'Yes, I liked the cake.' instead of 'Yes, I liked it.' (Not a strict quote, but this kind of question and answer sequence struck me as rather unnatural.) As a former modern languages teacher, I was 'encouraged' to structure sequences so that full sentences or pronouns could be elicited where appropriate.
308suzani5 Ĉu bonvenon estas "bienvenue", kaj ne "bienvenu" ? plejkore Suzani
309boneca3creio que devo ter acertado 3 respostas certas
310norbertinho5Gratulo La Kurso estas trebone!
311Z33Dubyah5There were a few words in the infinitive case that did not begin with "to" For example: sendi - send instead of sendi - to send The lack of consistency was a little difficult to get past with some of the vocabulary exercises.
312mousa_mk5It was really excellent. Though in the ask question or give answer part, some true sentence are graded false. I mean the true answers are more than some few ones that the program accepts!
313ilio4bona lecionoj!Dankon
314roskoe4It'd be nice if there were a "words you've learned so far" for all the words you've learned through all the lessons to that point.
315arricherekk5Very interesting and informative!
316Fvaco5Mi ja lernis sufiĉe kun ĉi tiu kurso, esperas ke la aliaj estas kaj bonaj kaj "Mi estas komencanto". Jajaja, muy bueno de verdad... (tre bona, de vere...)
317KaMiRo5
318Mukoregi5Tamen la vortaro ne klarigas la vorton "skavirino". :/
319Arquímedes4Tre bone, sed mi pensis ke li havas multe da vortaroj kaj li estas tre longo por Komencantoj. En ajn kazo, tre bone. Dankon kaj ĝis baldaŭ! Brakumaj, Emilio
320daniel.galy4Il y a un petit spoucis dans la partie répéter à l'écrit ce qu'on entend cela n'est pas immédiat. Cordialement Daniel
321melodi4bueno
322Etonil5tre bone. mi estar tre kontenta.
323si19774
324nuisansoleil4je trouve le contenu du cours vraiment très bien, mais l'exerciceil faut écrire lesfinitions des mots en français est parfois trop strict (surtout les espaces après les virgules et de chaque coté du "..."). Mais le cours est vraiment bien
325raulino_1905
326Aleks10134Ya había tenido la oportunidad de hacer un pequeño curso para principiantes de Esperanto, debido a eso este curso no me pareció tan complicado. Creo que es muy útil que alguien que va comenzando con un idioma sienta que lo puede hablar, creo que este curso lo hace, porqué apesar de ir comenzando, se puede repetir con facilidad las oraciones que se presentan. El único detalle que encontré fue que, algunas veces fallaba el traductor, eso podría complicar el aprendizaje. En general me pareció bueno. Aleksnchez
327flipe5Ĝi estas tre bone!
328Natalika5tre interese!
329esperantokule523/11/2012 Saluton! Tio estas tre bone. Mi estas komencanto de esperanto. dankon Kule el Srilanka
330Alberto-R4
331beth5
332Thiago235Esta otimo sou iniciante no site e esta ótimo estou aprendendo bem.
333farley20114Mi tre ŝatis kurson, apenaŭ la sonoj ne estas tiel bona, sed povas perfekte pro mia propra komputilo. Gratulojn kaj Dankon por tiel granda laboro.
334Karamelo31. vortaroについて  bongustaと言う造語はunuvortoとして表示されますが、tendejoの場合、tendoejoが表示され、 unuvortoとして非表示。こんな例が沢山あった。 今、その例が思い出せない。 2.vortaroemiと言う動詞を調べると、 "emlio”、eminentaと言う単語が表示される。 ”ema”で調べればいいのかもしれないのですが・・・。
335Jemlee4
336artjunior5Ĝi estis tre bona kurso.
337Ierathel5Mi ŝatas ĉi tiu kurso, mi lernas novajn vortojn kaj nun, mi povas pensi kiel estas unu kongreso. Dankon Lernu.net!
338funfundzvanzig4Dankon por ĉi kurso. Ĝi estas bona kaj helpema. Mi povos kontakti kaj konos esperantistoj de mia lando.
339sr5Estou adorando este curso, embora tenha tido um pouco de dificuldade. Parabéns a todos e obrigada pela oportunidade de aprendizagem.
340Ciro Marinho5Nos testes realizados o software não reconhece respostas certas porque não fazem parte da 'lista de respostas' do software, mas assim mesmo o curso é muito bom (kurso estas tre bona!) Gratulon!
341esploro5
342Lastomar5Очень хорошо. Довольно хорошо все разложено "по полочкам".
343Sahaquiel4
344Leonardo dos Santos Tavares5Ĉi tio kurso estas tre bona, por kiu estas komencanto. Ĝis kiu estis multaj monatoj sen studi Eto.
345Afonso4Eble estas maltrafeto pri la prononco de la vorto "akceptejo" en la 8a leciono. Aŭdu bone la fonemon "t". Mi kredas ke en tiu prononco aperis sonero kroma, netaŭga al la esperanta fenemo /t/. Ĉu mi pravas?
346clementi4Kurso estas tre bona sed tio estas pli bona vidi ankaŭ aliaj kursoj.
347agrian14Nagyon hasznosnak találtam, egy pici zavaró dolog volt, hogy nem volt minden lefordítva, és ha megpróbáltam szavanként kiszótárazni, akkor nem állt össze teljesen az egész mondat, vagy nyelvtanilag nem stimmelt (pl, olyan igéknél amik a magyarbanrgyat vonzanak maguk után itt nem átrgyat vonzottak, hanem valamist, és ettől kicsit érthetetlen lett). A Ĉi szó jelentésére még mindig nemttemteljesen. köszönöm
348Eirilan5Tre bone!
349acrprado5Mi ne estas komencanto, sed mi vidis la tutan kurson, por ke mi povu orienti miajn lernantojn pri ĝi. Ĝi estas tre bona kurso, pro tio, ke la lernantoj povas legi, aŭskulti, trejni kun si mem... Mi gratulas vin pro via laboro.
350belalayuo5
351Golamh4Tre bone
352Kantoknabo5Ĉi tiu leciono estis tre efekta. Mi konsideras min kiel pli ol komencanto, sed ĝi estas ankoraŭ bona relerni la bazoj. Dankegon por la lecionoj Lernu !
353keporkak5Dankon por via kurso de Esperanto por komencantoj :)
354Juanitocol4ĉi tio kurso estas tre bona por lerni. Sed, eble povos plibonigi!! Dankon por ĉiujn! Mi estas komencanto de esperanto!!!
355zaratustro5La kurzo estas tre baza, sed ankaŭ tre bona por konigi esperanton al komencantoj. Mi gratulas pro tiu bona laboro.
356Rugxdoma5Mi ŝatus ke pli multajn alternativojn estus almetitoj kaj akceptadoj kie korektajn respondojn.
357servigo5La kurzo plaĉis al mi. Estis bone ĉar devigis min paroli. Solaj MP3j estis pli bonaj por mi ol kurzo el paĝaro kun teksto. Plibonigi: Mi ŝatus diversaj voĉoj pro diversaj homoj.
358ILNURO5Bone kurso
359Nairod4
360lingvokapablo3Overall, I feel the course was pretty good. However, I had a really hard time understanding what some of the sentences meant because some of the words weren't in the dictionary, or if they were they didn't make sense for the context given. Perhaps, at the end of the course, Lernu could provide a translation of each lesson's dialog to make sure the learner actually understands what each dialog is talking about or trying to convey.
361duncanparkes5Fantastic to use a course with a bit more speaking and listening than most of the others. It works well even though it's a hard thing to do. One minor thing which would help, on the questions and answers part at the end of, in particular, the final exercise, would be to accept the English for the verbs without 'to' (I think this already works in the exercises up to this point). I really enjoyed it, thanks!
362Maebee5
363yoramdavid5Muito bem estruturado, gostei.
364greekfellows5the whole class was cool! though the japanese translations are weird sometimes, it was good overall. ;)
365inpefess5Вполне приличный курс. Нужно только ещё аудио на на русском тоже замутить:)
366Carol_Santos5
367Maximilliano4Gostei muito do Mi estas komencanto, está bem elaborado, acredito apenas que um acréscimo na orientação gramatical das lições poderia ser proveitoso para dar melhores luzes sobre como utilizar algumas coisas, correlativos, preposições, mas no geral muito bom para o básico, parabéns.
368simonvarwell3Very good, though a heavy reliance on listening (though maybe that's not a bad thing).
369Schalena4
370darcy19925Dankon!
371miamaslegi4
372Pastafarianist4Very good course, but one significant drawback is very discouraging: it would be great to have an eBook version of it, so that it could be printed or viewed with a reader.
373honoka4
374iTortxu3Ĉi kurso vere ŝatis al mi.
375YankaTat5
376Ninelj4Язык эсперанто начинают изучать люди всех возрастов, а предложенный курс рассчитан только на молодых людей. Необходимы еще тематические подкурсы для детей и людей среднего и старшего возраста. Mi pensas ke tion kurson estos tre bone.
377isuky4Curso interesante y práctico. Me ha gustado mucho. Los audios son muy útiles para ejercitar la pronunciación. Como sugerencia, en la última parte "practicar palabras" de cada lección, aumentar elmero de palabras. Gracias por vuestra labor!!
378fedegaraio4Lo encuentro un curso muy completo donde además de vocabulario aprendes expresiones cuotidianas. Por otra parte, oni lernas kiel esperanton sonas.(se aprende como suena el esperanto
379oposumo5
380odavlas5Tre bone. estas bone se oni povas kaŝi tekston por ne vidi dum aŭskultoj. multajn dankojn por via laboro.
381Yippo4Mi ŝatas ĝin.
382anian105Great course. Would love to be able to get written portion in download so I could study it off line too though.
383Vilhelmo4
384LittleShinikami5I really enjoyed this course. I especially liked the fact that I could download the MP3s and listen to the course on the go! I hope you consider doing more courses that have downloadable MP3s, they are so useful. Thank you for the excellent course. :)
385Astono4655
386PSergio5Estou fazendo o curso e achando muito bom. Tre bona!
387ValidaDonac4
388alexandra454Mi ŝatis, ĉar ne estas malfacila.
389charlyblack945Muy bueno para comenzar a conocer el idioma
390amihelic4Primeren za samostojno začetnoenje esperanta za vsakogar. Morda so pomanjkljivi nekateri prevodi v slovenščino. Bona kurso por komencanto de esparanto.
391Uridium4Tre bone ma ancaŭ bone malfacile pri unu komencanto :(!
392green_star4tre bona!
393tomasdeaquino4Ĝi estas bona kurso, ĝi helpas trejni la orelo kaj faligi la lingvo. Ne sufiĉas por lerni esperanto, sed io komencis, laboro estas necesa.
394Ayesha_Hasaan4La kurso estis tre bona! Mi tre plaĉis kun ĝi.
395vicanto4
396Jopego4
397GUSMUSAN5tre bone, mi gratulas
398udokortumrenal-
399areplicalvbags-Help me choose my dress!!
400letchulisrich-Help me choose my dress!!
401cyamauchirodr-
402jidljame-Help me choose my dress!!
403Gunilla Blick4När man ska lyssna och skrivaha inte för långa meningar. Då måste man lyssna fleranger, för att minnas och kunna skriva. Enttebra kurs för oss som inte har esperantister i närheten för man behöver lyssna och själv uttala ord och meningar för att kunna prata esperanto.
404xanderayes5
405lilianalou5Tiu kurso tre plaĉis al mi ĉar ĝi estas bona kaj amuza.
406krsiakwadeu-
407rillarhect-Help me choose my dress!!
408erduenydi-
409alarcon26214es buen curso para principiantes pero muchas veces nos cuesta compreder las frases y las palabras en el audio van un poco rapidas deberian de ir un poco mas despacio para poder entender los que empezamos con un nuevo idioma desde cero
410Armalvz4
411yoiseyelan-Help me choose my dress!!
412soatsomm-When to start wedding dress shopping
413toniceuta5Le kurso estas tre bone kaj mi pensas ke ĉi povas vi !!
414*ALBE3
415marcogb5Mi pensas ke la kurson estas tre bonan, sed necesas de bildoin en ĉiuj parto de teksto kaj sonoj. Eblas fari interaktiva filmo per "youtuve" kaj poste meti la filmon en la kurson. Ĝis kara! :D
416mac695Mi ĝuis multe tiun kurson. Ŝajnas al mi utila kaj amuza ilo por eklerni legi, skribi, paroli kaj aŭskulti esperanton.
417RegetoPavle5I like that it is very short, but maybe if there were summaries along the way of key words and concepts? That would make taking notes easier. Anyway great course, and made me feel really sentimental at the end!
418alesilvabr5Bonega kurso, ĝi vere helpis mian komprenon de la lingvo Esperanto.
419feramar4
420Malbita4
421nikociant4
422Enyx4"mi estas komencanto" estas tre bona kurso por kiuj kia mi estas lernantoj kaj ne havas multe da tempo en la lingvo esperanto, pardonu min se ne estas tre bona mia skribaĵo.
423SDL_19874
424morena12255saluton! Mia nomo estas Maria Aparecida, mi laboras kiel instruistino, en Brazilo. Mi estas de Abadia en Brazilo. Estas bona kurso por mi. Dankon!
425Пашок4Tia kurso estas bona, sed iaj vortoj de kurso ne estas en la vortaro.
426Roman_Sergeeviĉ5Tre bona kurso por komenco de interparolo.
427JackDany4
428blondonbelstaff-Help me choose my dress!!
429nagredanowyatt-Help me choose my dress!!
430eymoyerhaze-When to start wedding dress shopping
431cziochin-When to start wedding dress shopping
432eestherscot-Help me choose my dress!!
433ransfordsylv-When to start wedding dress shopping
434sblackstoedmu-When to start wedding dress shopping
435twd5
436arturvaladares5La kurso estas tre bona por tiuj, kiuj estas komencanto.
437kinkaiderek-En Parto 1.5, Leciono 8, la Ĉina de "ĉe la maldektra flanko" estas 在左側, ne 在右側.
438dolphintweety5
439sareasze3Leciono 8/ Parto 1.5 "ĉe la maldekstra flanko (在右側)" Tio estas malĝusta. Kaj tio estas ĉe la maldekstra flanko(在左側). dankon.
440Nergal5La kurso estas bona! Ĝi plaĉas al mi.
441MiEstasAlan3este curso "mi estas komencanto" me pareció un poco tedioso
442miguel_angel4Dankon al ĉiuj!
443Stefano8885Mi tre ĝojis la kurson kaj lernis iujn novajn vortojn kaj esprimojn. Tre bonan kurson por komencantoj.
444nbalestrini24la kurso estas tre longo. Sed bone!
445suchonj3
446lailao0o5Koran dankon!
447Wiwi_el5
448boër4c'est un trés bon cite d'apprentissage, mais il manque juste un traducteur du stile " reverso" traduire un mots c'est bien , mais traduire une phrase conjuguée et complète aiderait beaucoup. Sinon, je n'ai rien à ajouter, trés bien trés bon programme.
449atlatencori4Soy principiante y me parece que empece muy bien me gusta, gracias
450Arsnova4Mi tre ŝatas tio kurso, ĝi estas tre utila al mi, ke ankoraŭ estas komencanto. Tamen en la leciono 10 parto 1.12 ĉu ne estus korekte tortopersiko anstataŭ tortopecego? Dankon!
451thelancehall4I think the mixture of repeating some words over and over, and the introduction of new ones is excellent.
452COlivo5Muito bom para o entendimento do uso dangua na prática.
453Quintela4É impressionante a quantidade de falantes denguas românicas querendo aprender esperanto. De fato, é bemcil aprender a fonética esperantista, contudoerros de tradução em partes do curso e dotio.
454Ир5Ĝi estas tre bona kurso - mi parolis, aŭdis kaj skribis, tiu tre helpi min en studado. Dankon
455pumo4
456Gugsky-Estou sem poder atender ao solicitado do exercício. O sistema de acentuação utilizado nos teclados não permite o assento circunflexo sobre as consoantes. C , S, etc.
457Masan4Lo que me gustó más del curso fue su enfoque al sonido y la conversación.
458KetchupSoldier4
459lunoverde5Al mi plaĉis multe la kurso "mi estas komencanto". Dankon
460sonapoli5Mi estas komencanto.
461Diegus4Interesa por lerni rapide iomete de Esperanto.
462pedroluis4 ĝi estas tre bona
463Raduag5Mi pensas ke ĉi tiu kurso por komencantoj estas tre bona kaj mi rekomendas ĝin al ĉiuj kiuj volas lerni Esperanton de nulo. Tre, tre bone ja...
464Александр0014Нужно побольше возможных правильных вариантов в задании, где нужно вписать по ответу вопрос и наооборот. В остальном, всё отлично.
465Christa6274Mi jam lernas Esperanton dum ĉirkaŭ unu monato. Mi ĝuis la kurson, sed mi ne ŝatis la rokmuzikon ĉe la fino, kaj mi ne komprenis ĉiun el la teksto de la kantoj. Tamen mi plejparte bone komprenas la kurson, probable ĉar mi ataŭe finis "Bildoj kaj Demandoj" kaj "Ana Pana." El la Vortaro: Q = kuo; W = duobla vo, germana vo; X = ikso; Y = ipsilono.
466ssanty19694I am enjoying the course so far. In Leciono 3 - "Ĉu vi ...?" / Parto 4, organizo is defined in UK English, i.e. "organisation," but I missed the question because the US English equivalent, "organization" is missing. Keep up the great work; this course is very helpful in training my earoj de Esperanto.
467Danielbento5O curso é bem pratico e interativo. O audio ficou muito bom. Infelizmente, os diacríticos são sempre um problema, o que me fez perder algumas questões. Mas amei o curso.
468Moises_169505achei muito interessante.
469SakuraKita5Tre bona! Gratulo!!!
470bengthed4Mi lernis amason. Sed mi volus povi scii kion diri anstataŭ legi el ekrano. Do mi volus aŭskulti anstataŭ legi, por ke mi lernu paroli.
471emperorofthesam5Very good! My only qualm is it would be nice to have translation maybe on the next page for the Supernova song. That made me scratch my head a little!
472Concharobles5Dankon, mi estas komencanto...
473Don19805Estas bonega kurso, sed mi pensas ke klarigo de la alfabeto en leciono 6 devus esti en leciono 1.
474videcortuum5
475Kappa4Muy bueno, pero en las evaluaciones escritas algunas respuestas no admiten la respuesta correcta si no está escrita con eltodo x...
476ewvertton5Muito bom mesmo, dá pra se ter uma boa noção de como funciona o Esperanto.
477Luciano_Dantas5Saluton! Mi nun finis la kurson "Mi estas komencanto". La kurso estas bonega. Mi havas nur unu sugeston: Oni enŝovo butonon faras la sona aŭtomate ripetido. ĝis!
478fatinha4o dicionário não explica bem todas palavras, para quem está começando fica um pouco difício saber qual é a palavra certa quando não se entende a fraze.
479eugeniosm5
480MrSlippery4Really liked this course. I wish, however, that a different female voice actress were used.
481andriy85if5
482ChangChungi5希望可以有一个总览页,把整课的词汇和句型都整理在一起。
483klaudio4mi dankas personojn kiuj faris ĉi tiu kurson. Li estas bela donazo por kiuj volas studi esperanton
484huberte5agrabla kurso. Kompletigi bone la aliajn kursojn "Ana Pana" kaj "Bildoj kaj Demandoj".
485elves5
486zenobie4iomete longe
487sbi25Estus bone aldoni ekzercoj pri ĉiuj lecionoj.
488thiagoliveira5Ĉi tiu kurso estas tre utila! Oni lernas tre utilajn frazoj tra ĉi tiuj lezionoj. Kaj estas perfekta por studentoj ke preferas lerni bone la taga parolanta lingvo!
489Milmi4Bona kurso! :) Komenco estis iom senverva, sed fino estis interesa.
490Alkanadi5It was very useful. Thank you
491filmo703The x-system makes it harder to learn words. It took me 5 minutes to Google search and make my mac keyboard able to type ĉ, ĥ, ĵ, ŭ etc.. without using an x. When practicing words 'by typing' it would tell me I was wrong unless I used the x.
492RhysH4Very good, though a spelling exercise would help for later lessons.
493SPadern4Den var annorlunda än andra kurser eftersom man ska pratamycket. Lite skämmigt att sitta hemma och prata för sig själv. Men det släppte efter ett tag och jagnner att jag harrt mig en del. Dock har jag glömt det mesta redan. Jagste nog repetera en del.
494tabor1766-I really enjoyed the lesson. My only complaint might be having no way to review the words mid lesson, since we needed to know many similar words like kia and kie and kio at the same time. It makes it too easy to confuse them!
495FelipeNS5Tre bone
496Marianne15
497G20135La kurso "Mi estas komencanto" estas tre bona!!!
498adailtonjn684It was very good and helped me a lot. Dankon Lernu!
499maimohamed4244It is a very useful course, yet a little bit hard for being a komencanto course.
500Paccy4Der Kurs ist gut; die anderen sind aber besser. Aber es ist gut, die Aussprache ganzertze zuren.
501ALUBA524
502aristides19724saluton, la kurso estas bone dankon
503jujumeraviglia5tre interesa dankon
504Nilremik5La kurso estis tre bona por mi. Dankon !
505Blimp-Tre bona kurso! Tre amuza!
506יחזקאל5הקורס טוב מאוד והוא תרם לי הרבה
507Berntisso4
508seonigh5
509mcs16055Ĉi tiu kurso tre plaĉis al mi.
510Luib4La ideo estas bona. Sed: - Mi ne vidas la utilecon de la skribo-partoj, krom por ree kaj ree ekzerci la Esperantan skribon. Sed la Esperanta skribo estas sufiĉe simpla, por ke oni ne devu ekzerci tion tiome ofte. - Ŝajnas al mi, ke en la vortlern-partioj, ofte vortoj reaperas, kiujn oni jame konas; kaj ke aliflanke iomaj novaj vortoj ne aperas.
511FAM5Gostei muito deste Curso. Foi bastante feliz em nos apresentar situações que ocorrem no dia a dia de quem viaja ou se relaciona com outras pessoas. Parabéns à equipe.
512wojand-En la leciono sesa en polia versio estas "dzisięć", kaj devas esti "dziesięć".
513Jev2

(*) 1= useless, 2= poor, 3= ok, 4= good, 5= excellent